Toewijzingsbeleid – Bouwnummers 35 t/m 47

Bij de verkoop van de rijwoningen (bouwnummers 35 t/m 47) in het plan De Steenpers is een lokaal toewijzingsbeleid van toepassing. Inschrijvers die voldoen aan onderstaande voorwaarden krijgen bij de loting 3 lootjes. Inschrijvers die niet voldoen aan de voorwaarden krijgen 1 lootje. Vervolgens zal er geheel willekeurig geloot worden.

Inschrijvers maken meer kans op een rijwoning in het plan De Steenpers als ze aan kunnen tonen dat:

  • Ze minimaal 2 jaar woonachtig zijn in het kerngebied, of
  • De afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar woonachtig zijn geweest binnen het kerngebied. Met woonachtig bedoelen we ingeschreven op een adres binnen het kerngebied.

In het inschrijfformulier verklaar je of je wel of niet voldoet aan één of beide voorwaarden.  Na toewijzing dient hiervoor bewijs aangeleverd te worden. Indien dan blijkt dat je niet voldoet aan één of beide voorwaarden, of dit niet kunt aantonen wordt je uitgesloten van de toewijzing.

Kerngebied:

Zie jij jezelf wonen in dit unieke woningbouwplan?

Neem dan snel contact op met de makelaars en zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden